Welkom op deze blog!

Waar wetenschap eindigt en religie begint:

Gnostiek is géén godsdienst, géén filosofie, géén sekte,
maar een eeuwenoud middel om je eigen Goddelijkheid te vinden,
en de weg te zoeken naar onze oorsprong.

U vindt hier gnostieke en apocriefe berichten.

Nieuw!!! 08-04-2018:  Symbolen, door Marcus van de Leest

 

Symbolen

Het is belangrijk dat de ontwaakte ziel het verschil leert kennen tussen goddelijke en ongoddelijke boodschappen.

De occulte wereld wordt al jaren overspoeld met duizenden boodschappen onder alle mogelijke vormen, zoals dromen, automatisch schrift, visioenen, en zelfs dictees van talloze bladzijden.

Ontvangers van dergelijke berichten voelen zich dan geëerd, en zijn ervan overtuigd contact gehad te hebben met de spirituele wereld, waaronder niet alleen overleden familieleden, historische figuren en occultisten, maar ook Maria Magdalena, en zelfs Jezus zelf!

Al deze mededelingen komen echter uit de astrale wereld, en zijn één grote misleiding, gestuurd door de archonten en/of hun engelen en demonen.

Het herkennen van een echte Goddelijke boodschap, onafhankelijk van deze wereld, is nochtans op zich vrij eenvoudig: de wereld van God spreekt namelijk niet in woorden…

De wereldberoemde tekst: “In den beginne was het Woord, en het Woord was God” slaat dan ook niet op de oorspronkelijke schepping van de godenwereld (zonder ruimte), maar wel op de twééde schepping: het stoffelijk heelal waarin wij ons nu bevinden. Het gebruik van een “Woord” om de schepping in gang te zetten, komt dus van Jaldabaoth, en niet van de Vader-God!

Wanneer wij nu Gnostisch leven, zoals Jezus ons dat heeft geleerd en gedemonstreerd, zullen wij de hulp van de Kosmos in haar geheel en God in het bijzonder kunnen verkrijgen onder twee vormen:

  1. de nodige kracht (energie) om vol te houden en gnostisch ‘vervuld’ te raken;
  2. de nodige inzichten (kennis).

Het verkrijgen van inzichten zal ook op twee manieren gebeuren:

  1. een onmiddellijk (tijdloos) besef van ‘weten’, zonder dus echt een boodschap te horen of te zien;
  2. het zien van één of meerdere symbolen.

Bij het eerste punt krijg je dus het gevoel dat je, hetgeen je vroeg, al lang wist, maar dat het nu pas tot je doordringt. In feite is dat ook zo, maar we zijn het allemaal al lang vergeten…

Het tweede punt is echter niet zo eenvoudig.

Al duizenden jaren gebruikt de mens symbolen voor alle mogelijke doeleinden, en hoe geheimzinniger ze zijn, hoe liever we het hebben: een verslaving aan het mysterieuze…

Maar Goddelijke symbolen werken helemaal anders: ze zijn namelijk niet bedoeld om met wat giswerk achter de betekenis te komen! Als we in gedachte houden dat de Goddelijke wereld geen woorden gebruikt, heeft het ook geen zin om woorden te gaan zoeken achter de symbolen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat een getal geen getal is…

Nogal wat oude manuscripten gebruiken een aantal merkwaardige klanken, vergezeld van rare tekeningen en veel getallen.

Het wordt tijd om ons te gaan distantiëren van onze gebruikelijke wijze van interpretatie van symbolen.

Een Goddelijk symbool of getal dient als een geheel beschouwd te worden, waarbij je een flits of indruk van informatie verkrijgt, door bijvoorbeeld een soort meditatie op dat symbool uit te voeren, zonder dus een rationele betekenis te gaan zoeken. Daarom is een getal géén getal, maar een vorm. Een vorm waarin de boodschap besloten ligt.

De Kosmos gebruikt deze vorm van communicatie echter uitsluitend als de gevraagde kennis niet uit het verleden is terug te roepen, en als het ook echt nuttig is voor je verdere Gnostisch leven. Goddelijke symbolen zijn dus eerder zeldzaam.

Misschien wordt nu wel volgend citaat uit de Nag Hammadi geschriften veel duidelijker:

“Dat is de kennis die Hij op het einde aan de eonen heeft geopenbaard als Zijn Schrift.  Daarbij heeft Hij duidelijk gemaakt dat het noch stemhebbende noch stemloze klanken zijn, die iemand hardop leest maar die inhoudsloos voor hem blijven.  Integendeel, het zijn de schrifttekens der Waarheid, die alleen kunnen worden uitgesproken door wie ze zelf kent.  Iedere letter op zich is al een complete gedachte, een volledig boek.  Want het zijn schrifttekens door de Vader voor de eonen vastgelegd, opdat ze door Zijn lettertekens de Vader zouden kennen”.

Uit: Evangelie der Waarheid, vertaald door Jacob Slavenburg.

Marcus van de Leest

 

Voorpagina1-300x215

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *