Welkom op deze blog!

Waar wetenschap eindigt en religie begint:

Gnostiek is géén godsdienst, géén filosofie, géén sekte, maar een eeuwenoud middel
om je eigen Goddelijkheid te vinden, en de weg te zoeken naar onze oorsprong!

Nieuw!!!

11-05-2017:  “Reuzen” in Bijbel en Henoch. Marc van de Leest.

Eén van de minst begrepen teksten van de Bijbel is wellicht de passage over reuzen, die de vrouwen van de aarde kwamen bevruchten:
Gen. 6: Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde, en zij kregen dochters. De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren, en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. toen dacht de Heer: mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan vlees; hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven.

In die tijd en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden.

Deze tekst is bovendien zeer contradictorisch met het monotheïsme dat het christendom predikt: wie zijn namelijk die goden?…

In de klassieke oudheid moet er een “Boek der Reuzen” bestaan hebben, aangezien reeds Mani hiervan melding maakte in de derde eeuw, en ook een zekere Georgius Syncellus in de negende eeuw.
Het reuzenverhaal kwam pas goed op gang bij de vondst van meerdere fragmenten in de Dode Zee-rollen van Qumran:
1Q23: … en zij kennen de geheimenissen … groot op aarde … en hebben gedood … veel reuzen, die …
4Q203: … de zonen van de Wachters, de reuzen, en al hun geliefden zal geen vergiffenis geschonken worden.
4Q531: Toen erkende zijn broer Ohya en zeide tot de reuzen: ook ik heb in mijn droom gedurende deze nacht iets verbazingwekkends gezien: de Heerschappij van de hemel daalde af naar de aarde … toen werden alle reuzen en giganten bang, en zij riepen Mahawai en hij kwam naar hen. En de reuzen deden hem een verzoek en zonden hem naar Henoch.

Hier wordt meteen de link gelegd naar Henoch, de zevende patriarch, die ook in het Oude Testament een bijzondere plaats kreeg: “Hij wandelde met God”.
In het eerste boek van Henoch – een apocriefe tekst – spreekt men eerst van engelen, die nadien reuzen verwekten:
Henoch 6.2-4: En de engelen, de zonen des hemels, zagen de schone dochters en begeerden hen. En ze zeiden tegen elkaar: kom, laten we ons vrouwen kiezen uit de kinderen der mensen, en laten we voor onszelf kinderen verwekken. En Sjemichaza, die hun aanvoerder was, zei tot hen: ik vrees dat jullie deze misdaad misschien niet zult willen doen, en dat ik alleen voor deze grote zonde zal boeten. en zij antwoordden: laat ons samen een eed zweren …
Henoch 6.6: En zij waren in totaal tweehonderd, en zij daalden neer op Ardis, de top van de berg Hermon.
Henoch 7.1: En zij namen zich de vrouwen, en ieder koos er een voor zichzelf. En zij begonnen tot hen in te gaan en vermengden zich.
Henoch 7.2: En ze werden zwanger en baarden grote reuzen, en hun hoogte was drieduizend el.

Wie waren deze ‘zonen der goden’?
Uit de gnostische wijsheid weten we dat in die beginperiode van de gevallen mens, er slechts één soort goden aanwezig kon zijn, namelijk de archonten.
De twaalf archonten werden geschapen door Jaldabaoth, de demiurg, ook wel Yehovah genoemd. Het is trouwens deze naam Jehovah die in de bijbel vertaald werd als ‘de Heer’ (zie bijvoorbeeld hierboven in Gen.6).
De archonten nu waren gemachtigd om zelf goden te creëren, met de oorspronkelijke bedoeling hen te helpen bij de opbouw van de stoffelijke wereld. Twintig van hen – wiens namen vermeld staan in meerdere oude manuscripten – werden ‘werkleider’ van weer andere goden, die dan engelen of hulpgoden genoemd worden. Een groep van tweehonderd – althans volgens het boek van Henoch – zou dan op eigen initiatief naar de aarde zijn gegaan om in menselijke gedaante kinderen te verwekken.
Dat dezen ‘reuzen’ genoemd werden, kan enerzijds letterlijk genomen worden omwille van te grote genetische verschillen, maar anderzijds zeker ook omdat de reuzen een geërfde hogere kennis bezaten!
Zij onderrichtten namelijk de mensheid op allerlei vlak, zodat een cultureel en intellectueel leven ontstond. Ook magie en astrologie kwamen aan bod…
Maar dit alles was blijkbaar niet naar de zin van Jaldabaoth, de hoofdarchont, die besloot een einde te maken aan het bestaan van deze reuzen door middel van een zondvloed.

Opgelet: deze zondvloed is zeker niet dezelfde als de Bijbelse volksvernietiging, met het gezin van Noach als enige overlevenden!
In deze zondvloed worden namelijk enkel de reuzen en hun eventuele vrouwen en nakomelingen vernietigd. Jaldabaoth zegt namelijk:
Henoch 10.16-17: Verdelg alle onrecht van de aardbodem, en elk kwaad werk zal ophouden te bestaan…. en van nu af aan zullen alle rechtvaardigen nederig zijn, en ze zullen leven tot ze duizenden hebben verwekt.

Geraadpleegde werken:
- De Nederlandse Bijbelvertaling van 2004
- De Rollen van de Dode Zee, F. G. Martínez & A. van der Woude
- Het Boek Henoch, Hendrik G. Nijk

De-rollen-van-de-Dode-Zee

 

Gnostieke huiskamergesprekken!

Eerstvolgende bijeenkomst is op Donderdagavond 1 Juni.

Wilt u eens over een niet alledaags onderwerp van gedachte wisselen, uw overdenkingen delen of luisterend deelnemen? Op donderdag 1 juni vindt de bijeenkomst plaats over de ‘verlossingsleer,’ of hoe deze leer in werkelijk bedoeld is.

Wie zijn wij? Waarom zijn wij hier? En waarvàn moeten wij verlost worden?
Dáár gaan we het over hebben want die kennis, gnosis, is nodig om de verlossingsleer te begrijpen.

Mocht u belangstelling hebben om een bijeenkomst bij te wonen, U bent van harte welkom!

Praktisch

Locatie: nabij centrum Breda
Aanvang: 20.00 – 22.00 u
Entree: vrijwillige bijdrage
Informatie of opgave : via het contactformulier van deze blog

 

 

Voorpagina

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>